Ο συνδιασμός ωτοβελονισμού και σωματοβελονισμού ρυθμίζει το αίσθημα πείνας και κορεσμού αλλά και το καθημερινό άγχος σου. Έτσι έχεις έναν ακόμα σύμμαχο στην προσπάθεια ρύθμισης του βάρους σου!

Η παραδοσιακή και η σύγγχρονη Ιατρική είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοι με στόχο τη θεραπεία των ανθρώπων. ‘Οσο μεγαλύτερη έρευνα γίνεται, τόσο περισσότερα στοιχεία συγκεντρώνονται για να διαπιστωθεί τι λειτουργεί και τι όχι. Και η έρευνα φαίνεται πραγματικά πολλά υποσχόμενη!

Το πτερύγιο του αυτιού χρησιμοποιείται τόσο για την διάγνωση όσο και για τη θεραπεία συμπτωμάτων. Σε ειδικά σημεία τοποθετούνται απλές ή ημιμόνιμες βελόνες ή εφαρμόζονται μη αντιληπτές ηλεκτρικές συχνότητες. Η επιλογή της θεραπείας γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασης του ιατρού και του θεραπευόμενου και εξαρτάται από το σύμπτωμα, τη χρονιότητά του και το θεραπευτικό στόχο.